ZŁE WARUNKI PRACY

Sprawę złych warunków pracy, temat rzad­ki w dziesięcioleciu 1970—1980, podejmuje także Aleksander Małachowski w swoim felie­tonie w „Kulturze” z 1974 roku. „O tym się teraz często mówi i pisze, bo to ładnie brzmi: robotnicy przy komputerach, ale jakże ten wdzięczny obrazek fałszuje rzeczywistość. Bo­wiem znaczna część — nie wiem, jaka, ale ogromna część robotników w Polsce dalej wy­konuje ciężką i zabójczą pracę fizyczną, gdyż nadal mamy bardzo wiele starych fabryk, sta­rych kopalń, starych hut i odlewni, kuźni, ar­chaicznych fabryk chemicznych pełnych szko­dliwych wyziewów. A i w nowych zakładach przemysłowych nie zawsze bywa słodko, ponie­waż istnieją technologie wymagające od czło­wieka kontaktu z żarem, ze smrodem i z hała­sem, zaś po kilkunastu latach takiej pracy człowiek jest zrujnowany fizycznie i psychicz­nie”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.