ZASTOSOWANIE RÓWNOŚCI

Równość formalna znajdowała zastosowanie zarówno w przestrzeganiu zasady „każdemu według pracy”, jak i we wcześniejszych (z okre­su przed- i bezpośrednio porewolucyjnego) poglądach Lenina w kwestii konieczności zrów­nania płac (jednakowości płacy) w okresie dyk­tatury proletariatu. Z przyczyn analogicznych jak w wypadku zasady „każdemu według pra­cy” jednakowość płac jest rozwiązaniem pozor­nie tylko egalitarnym. W obu wypadkach zresz­tą formalność tych zasad równości okazuje się jeszcze jaskrawsza, gdy uwzględnimy sytuacje społeczne powstające na gruncie ich stosowania. Zasada „każdemu według pracy” przydziela np. Janowi 100 jednostek pieniężnych, a Piotrowi 150, ponieważ Piotr daje społeczeństwu więcej pracy niż Jan.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.