ZASADNICZY PROBLEM

W związku z tym jednak powstaje zasadni­czy problem — czy można być zadowolonym z takiego modelu i czy model ten, prezentowa­ny społeczeństwu, może być «internalizowany», spełniając przez to ważne funkcje społeczne”. Wątpliwości te były charakterystyczne dla środowisk niezadowolonych z dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. Niechęć do wąsko rozumianego egalitaryzmu i rozczaro­wanie co do perspektyw ekonomicznych spo­łeczeństwa, wyrażone w latach sześćdziesiątych po raz pierwszy w środowisku naukowym, szybko zaowocowały niechęcią do egalitaryzmu w ogóle, w kilka lat później obarczeniem go przez publicystykę wszelkimi możliwymi grze­chami. Nic więc dziwnego, że w omawianej dekadzie wśród publikacji naukowych nie znalazła się żadna dotycząca wprost probletaa- tyki równości bądź nierówności społecznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.