ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lenin często powołuje się na zasadę sprawiedliwości, kiedy omawia konkretne dzia­łania (bądź zadania) władzy radzieckiej: „Ra­dziecka organizacja państwa wprowadza pewne faktyczne uprzywilejowanie tej właśnie części mas pracujących, którą cały poprzedzający socjalizm rozwój kapitalistyczny najbardziej skoncentrował, zjednoczył, uświadomił i za­hartował w walce — tzn. miejskiego proleta­riatu przemysłowego”.Postulat realizacji interesów proletariatu jest często uzupełniany postulatem szerszym — re­alizacji injeresów biedoty.Sprawiedliwość społeczna — twierdzi Lenin wymaga, aby proletariat kontrolował kapi­talistów, aby chłopi byli podporządkowani wła­dzy proletariatu nie tylko w sensie politycznym, lecz także ekonomicznym.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.