ZAKRES I TREŚĆ POJĘĆ

Od­powiedź na pytanie o zakres i treść używanych w nich takich pojęć, jak „klasa robotnicza”, „masy pracujące”, „inteligencja” czy „inteli­gencja pracująca”, jest utrudniona przez to, że znaczenie tego samego pojęcia bywa różne w zależności od kontekstu.Ideologia nie musi, a nawet nie może posłu­giwać się pojęciami ściśle (zdefiniowanymi, jak też nie może dążyć do jednoznaczności sformu­łowań. Ma na celu m.in. budzić oddźwięk w szerokich kręgach społecznych, z których każ­dy szuka i znajduje w niej nieco inne treści.Jednak materiały zjazdowe, pełniąc funkcję ideologiczną, programują również każdorazowo kilka lat rozwoju społeczeństwa. Ta druga fun­kcja wymaga terminologii bardziej jednoznacz­nej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.