ŻADEN RODZAJ RÓWNOŚCI

Żaden rodzaj równości nie może więc być realizowany bez uwzglę­dnienia jego skutków i wpływu na powstawa­nie nierówności w innym rozumieniu. Każde­mu społeczeństwu potrzebne są mechanizmy niwelujące uboczne skutki konsekwentnej realizacji zasad tak jednostronnych, jak zasada „każdemu według jego pracy”. Taką jedno­stronnością jest przy tym obarczone każde ze znaczeń równości, żadne więc nie powinno fun­kcjonować jako znaczenie jedyne. Mechaniz­mem niwelującym niepożądane skutki zasady podziału według pracy mogą być na przykład: rozwinięty system opieki społecznej, dodatki rodzinne czy fundusz spożycia zbiorowego. W materiałach VI Zjazdu na tę’właśnie, relaty­wną realizację zasady „każdemu według jego pracy” położony został duży nacisk.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.