Z ZAŁOŻENIA

Załóżmy teraz, że Jan jest oj­cem dwojga dzieci, a żona jego nie pracuje, na­tomiast Piotr jest człowiekiem samotnym. W ten sposób w rodzinie Jana dochód na głowę wynosi 25 jednostek pieniężnych, podczas gdy na jednoosobowe gospodarstwo domowe Piotra przypada dochód 6 razy większy. Przestrzeganie więc zasady „każdemu według pracy’’ prowa­dzić może do istnienia, a nawet pogłębiania się nierówności warunków życia, nie zawsze zawi­nionej przez Jana, który np. może mieć niższe kwalifikacje bądź pracować w źle zorganizowa­nej fabryce (co zmniejsza wydajność pracy). Jednakowość płac („urawniłowka”) daje podo­bne rezultaty w sferze położenia materialnego ludzi, pozbawiając ich ponadto możliwości awansu materialnego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.