WYŻSZOŚĆ MORALNA

Problem wyższości moralnej jednej z ten­dencji, jej wpływu na oblicze etyczne społe­czeństwa, w argumentacji egalitarystów zyskuje przeciwstawne ujęcie. Juliusz Wacławek w ar­tykule Komu urodą życia (polemika z artyku­łem A. K. Wróblewskiego) pisze: „Nim doj­dziemy do komunizmu, w całym okresie przej­ściowym od kapitalizmu do komunizmu spo­łeczeństwo musi przejść przez realizowaną w socjalizmie jako tendencję szkołę egalitaryz­mu, po to, by ludzie mogli poczuć się i być równi wobec siebie. Socjalizm zarówno jako nauka, jak i idea, wiązał się zawsze w świa­domości najszerszych mas ze zmniejszaniem, a nie ze zwiększaniem rozpiętości dochodów z pracy. […] zbytek, gdy staje się powszechny, przestaje być zbytkiem, a przeciętny człowiek od coraz to nowych, coraz bardziej wymy­ślnych szczytów bogactwa i zbytku jest równie daleko jak i przedtem.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.