WYRAŹNY NURT KRYTYKI

Wyraźny nurt krytyki nadmiernego rozwar­stwienia naszego społeczeństwa pojawia się bezpośrednio po grudniu 1970 roku. W arty­kułach z lat 1967—1969 dominuje opis socjalis­tycznych przemian dokonanych w Polsce po II wojnie światowej. Przemiany te oceniane są dodatnio bądź ujemnie, niemniej istnieje silna tendencja do podkreślania wysokiego stopnia egalitaryzacji społeczeństwa. Głosy takie, jak przytoczona poniżej wypowiedź Zbigniewa Bry- nikowskiego, należą do sporadycznych. Brynikowski, polemizując z artykułem Aleksandra Paszyńskiego Indywidualnie czy zbiorowo?, pisze: „Myślę, że dla wszystkich obywateli od­czuwalne były w ciągu ostatnich lat tendencje do ograniczania zakresu i wielkości konsumpcji zbiorowej, dostępnej całemu społeczeństwu lub wielkim jego grupom, chociaż z pewnością by­ły one niejednakowe w odniesieniu do różnych jej dziedzin i różnych środowisk społecznych”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.