WYNIKI BADAŃ

Tak samo niejednoznacznie pisze Jerzy Urban w artykule Pod prąd, omawiając wyni- |j ki badań ankietowych „Polityki” na temat słusznej płacy: „Bardzo często ludzie deklaru­ją przekonanie egalitarne, po*nieważ zasp oka- j ja to ich poczucie sprawiedliwości, ale jednocześnie powiadają, że mają bardzo znaczne aspiracje materialne, i uważają, że powinny one  zostać zaspokojone szybciej niż apetyty innych ludzi, bo to im się należy z racji wykształcęnia, fachowości, znaczenia ich pracy, usilności j trudów zawodowych, z tytułu korzyści, jakie pracując przynoszą społeczeństwu. Czyli, że te same osoby, które pragną większej równości, 9 zarazem oczekują wysforowania dochodów  swoich i ludzi im podobnych, i to tym bardziej, im wyższe szczeble osiągają w hierarchii dochodów”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.