WYMOGI GOSPODARKI

Przynajmniej tak jest i będzie, dopóki społeczeństwo nie zrezygnuje z postępu w materialnych warunkach życia jako ważnego celu zbiorowego albo nie osiągnie pełnej obfitości dóbr”.Na wymogi gospodarki — oczywiście od­miennie je formułując — powołują się również obrońcy idei egalitarnych. Jacek Syski pisze: „Wydaje się tedy, iż można zasadnie trakto­wać ideę równości społecznej nie tylko jako wartość ludzką po prostu, lecz także — jako wartość technologiczną. Nie tylko w słabym sensie terminu — jako niesprzeczną z techno­logicznym postępem, lecz także w tym znacze­niu, iż stanowi ona jego impuls pozytywny — skoro, stwarzając maksymalnej liczbie jedno­stek sytuację «wolności do», optymalizuje w krwiobiegu społecznym poziom energii, ini­cjatywy i zdolności, które — jak wiadomo — rozdzielone są równo w społeczeństwie.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.