WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Wyjaśnienia tego zjawiska szukać zapewne trzeba w zmieniającej się z biegiem czasu in­terpretacji roli społecznej partii. W początko­wym okresie partia kładzie znacznie większy niż później nacisk na to, że jest partią klaso­wą oraz że działa w klasowym społeczeństwie. Przeobrażenia społeczne, jak i przeobrażenie samej partii w zbiurokratyzowany aparat do administrowania sprawiają, że partia nabiera — sądząc z przeprowadzonej analizy materiałów zjazdowych — świadomości absolutnego władcy, który widzi społeczeństwo jako nie zróżnicowa­ną całość, nie dostrzega podziałów społecznych, a jedynie te, które dadzą się ujmować w kate­goriach lojalności (partyjni, bezpartyjni). Apo­geum takiego sposobu postrzegania struktury społecznej w materiałach zjazdowych przy­pada na VIII Zjazd. Na IX Zjeździe — sądząc z naszej analizy — partia w pewnym stopniu powraca do ustrukturalizowanego postrzegania rzeczywistości społecznej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.