WYBÓR CELÓW

Sytuacja gospodarcza zmusza­jąca do wyboru celów społecznych najważniej­szych spośród ważnych, pojawienie się rozległe­go „drugiego rynku” na towary deficytowe, do którego dostęp zaczyna być społecznie istotnym przywilejem, wszystko to pobudza refleksję publicystyczną nad kształtem społecznym so­cjalizmu. W drugiej połowie roku 1980 powsta­je nowa sytuacja społeczno-polityczna („polski Sierpień”), czego odbiciem na płaszczyźnie dyskusji prasowej jest pojawienie się kwestii demokratycznych form władzy oraz roli związ­ków zawodowych. Publicystyka uzyskuje mo­żliwość zajęcia zdecydowanego stanowiska w wielu kwestiach, również w sprawie egalita­ryzmu społecznego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.