WIĘKSZA KRYTYKA

Program radykalnych równościowców spoty­ka się z jeszcze większą krytyką. Jego przeciw­nicy widzą w nim nie szlachetne dążenie do za­pewnienia najwyższego poziomu egzystencji dla każdego, ale przeciwnie, uważają, że jest on motywowany niskim i wstrętnym uczuciem zawiści wobec wszystkiego co się wyróżnia, co stoi wyżej. Uczucie zawiści, będące zlepkiem fałszu, nienawiści i egoizmu, pragnie stworzyć porządek, w którym wszelkie wartości zosta­łyby sprowadzone do poziomu najniższego, a więc pozbawić ludzkość tych wartości. Wul­garny egalitaryzm najlepiej wyraża się w bru­talnym zawołaniu: «czy się stoi czy się leży, dwa patyki się należy». Niemoralność takiego hasła jest, rzecz jasna, oczywista”. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.