WIECZNE NIENASYCENIE

Jest to więc sytuacja wiecznego nienasycenia się rzeczami i poświę­cania wszystkich potrzeb człowieka włącznie z najważniejszą — jego wychowania i rozwo­ju zdolności — na rzecz jednej tylko: potrzeby rzeczy, pieniędzy i kupowania”.Wacławek upatruje źródło postaw moralnych ujemnych z punktu widzenia społeczeństwa socjalistycznego w tendencji do zwiększania rozpiętości dochodów z pracy. Szerzej ujmuje to zagadnienie Władysław Markiewicz: „Jeśli o   rewolucji moralnej w społeczeństwie socja­listycznym chcemy dyskutować, to za punkt wyjścia powinniśmy raczej przyjąć założenie o    istnieniu takich zasad i bodźców moralnych,, które pozwalają w warunkach koniecznego na danym etapie rozwoju gospodarki narodowej zróżnicowania standardów życiowych utrwalić w społeczeństwie nadzieję czy zgoła pewność, iż nadejdzie jednak czas, kiedy — mam na my­śli komunizm — idea równości ostatecznie za­triumfuje.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.