WCZEŚNIEJSZY WPŁYW

Cykl Jak dzielić i jak spożywać? „Kultura” zamknęła artykułem Mieczysława Rakowskiego dyskusją redakcyjną. Artykuł Rakowskiego Czy stać nas na „lepiej”?  jest rzeczową pró­bą uzasadnienia, dlaczego należałoby wybrać program budowy bloków zamiast domków jednorodzinnych, produkcji autobusów zamiast fiatów, zwiększenia równości szans i przeciw­działania prestiżowej konsumpcji.Chronologicznie wcześniejszy i mający wpływ na przebieg dyskusji w „Kulturze” był cykl artykułów na zbliżone tematy w „Poli­tyce”. Rok 1973 „Polityka” rozpoczęła bowiem artykułem Andrzeja Mozołowskiego Bez luk­susu — ani rusz. Autor dowodzi pozytywnego wpływu luksusu na rozwój gospodarczy.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.