WARUNEK ROZWOJU

Tak na przykład Jacek Wejroch pisze: „Warunkiem rozwoju społe­czeństwa i kultury, szczególnie w naszych cza­sach i naszej cywilizacji, jest zarówno dążenie- do podnoszenia średniej przeciętnej ludzkiego życia, a więc energiczne popychanie procesow egalitaryzacji, jak i — w nie mniejszym stop­niu!    równoczesne formowanie się i działa­ nie różnych elit, które przekraczając przecię­tność pod każdym względem tworzą nowe wartości, nowe wzory, nowe, coraz wyzsze, bardziej subtelne i bogatsze cele”.Wymóg: bieżącej funkcjonalności idei podkreśla rowmez Wiktor Osiatyński: „Gdy uznajemy za postępo­wą ideę egalitarną, nie możemy się cofac przed wnikliwym rozpatrzeniem, czy nie zawiera ona w sobie pewnych elementów, które mogłyby utrudnić harmonijny rozwój społeczeństwa.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.