WALKA O MINIMUM SOCJALNE

Twierdzi także, że „egalitaryzacja musi postępować zarówno w sferze materialnej, jak i kulturowej i obywatelskiej, inaczej będzie ona albo nieskuteczna, albo mistyfikująca’.W okresie posierpniowym mało jest arty­kułów poruszających ogólnie problematykę równości społecznej. Uwaga autorów’ koncentru­je się na faktach z polskiej rzeczywistości, na programach reform, analizach sytuacji życiowej i materialnej różnych grup społecznych itp. Toczona na łamach czasopism walka o minimum socjalne, o ochronę poziomu życia najuboż­szych, nasycona jest treściami egalitarnymi, a jednocześnie zanika problem egalitaryzmu „w ogóle”, egalitarnej ideologii jako takiej. Polaryzacja poglądów politycznych nie wpływa w zasadzie na sposób ujmowania problematyki egalitarnej. Panuje dość powszechna zgoda co do tego, że w sytuacji kryzysowej należy dzielić bardziej równo.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.