WALKA KLASOWA

A w innym miejscu czytamy: „w okresie przejściowym, w okresie zaciekłej walki, nie i tylko nie obiecujemy swobód na prawo i na lewo, lecz mówimy z góry, że będziemy pozba­wiali praw tych obywateli, którzy przeszkadza­ją rewolucji socjalistycznej. A kto będzie o tym decydował? — Decydować będzie proletariat”.Walka klasowa, rozumiana również jako wal­ka o władzę polityczną, według Lenina nie mo­że być w okresie dyktatury proletariatu prowa­dzona w sytuacji, gdy każda z grup społecznych o    przeciwstawnych interesach posiada równe prawa. Aby zbudować społeczeństwo socjalisty­czne, należy pozbawić siły politycznej te gru­py, które mogą socjalistycznemu budownictwu zagrażać. Takie stanowisko Lenina w kwestii praw politycznych było, jak się wydaje, nie tylko wynikiem jego ukierunkowania teorety­cznego, ale także wynikiem doświadczeń wielu lat praktycznej waiki o panowanie klasy ro­botniczej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.