W WYNIKU PROCESU

W wyniku tego procesu względny poziom płac w niektórych działach gospodarki w roku 1975 był niższy nie tylko od poziomu osiągniętego w 1970 roku, ale nawet niższy niż w roku 1960. Na przykład:Średnie płace pracowników nauki i techniki w roku 1975 osiągnęły tylko 112% wzrostu śre­dniej płacy ogółem — wskaźnik ten w roku 1970 wynosił 121,6%, zaś w roku 1960 — 118,3. Pracownicy oświaty i wychowania w roku 1975 osiągnęli wskaźnik 83,4, chociaż już w roku 1970 wskaźnik ten wynosił 86,4, a w roku 1960 88,2. Tendencja ta dotyczyła także praco­wników kultury i sztuki. Warto dodać, że tak samo opracowane dane za rok 1976 wskazują na pogłębianie się pro­cesu względnego spadku płac w tzw. działach nieprodukcyjnych i względnego wzrostu płac w działach produkcyjnych”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.