W WYMIARZE INDYWIDUALNYM

Wypada zgodzić się z auto­rem, o ile bowiem w wymiarze indywidualnym pojęcie luksusu może być rozmaicie interpre­towane i relatywne, to w wymiarze społecz­nym luksus może zaistnieć tylko wraz z tłem, jakim jest ubóstwo.Równolegle z wymianą zdań na temat luk­susu pojawił się w „Życiu Warszawy” artykuł Krzysztofa Teodora Toeplitza, nawiązujący również do problematyki równości społecznej. Autor postuluje daleko idące rozwarstwienie w sferze wynagrodzeń za pracę, uznając je za warunek wzrostu wydajności, a skutki takiej polityki płac proponuje „łagodzić” przez wzrost nakładów na kulturę i oświatę.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.