W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

Zarówno zwolennicy tendencji egalitarnych, jak i ich przeciwnicy powołują się na postawy społeczeństwa polskiego wobec równości społe­cznej. Egalitaryści przypisują społeczeństwu postawy z gruntu egalitarne. Przeciwnicy ega­litaryzmu powołują się na postawy nieegalitar- ne. Rzecz charakterystyczna — odwoływanie się do społecznych postaw w zasadzie nie jest poparte materiałem dowodowym w postaci wy­ników badań i sondaży. Wojciech Wieczorek w ankiecie „Więzi” stwierdza: „We współczes­nym społeczeństwie polskim dominują raczej tendecje antyegalitarystyczne […]. Tendencje egalitarystyczne mają charakter statyczny i da­ją o sobie znać w odwoływaniu się do poczucia sprawiedliwości. […] tendencje antyegalitarys­tyczne mają charakter dynamiczny i dają o so­bie znać także w odwoływaniu się do poczucia sprawiedliwości”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.