W SFERZE KONSUMPCJI

Równość w sferze konsumpcji to przede wszystkim równość warunków, przy tym szcze­gólnie podkreślany jest fakt wyrównywania uczestnictwa w konsumpcji wsi i miasta: „Kon­tynuować należy politykę zmierzającą do utrzymania równomiernego wzrostu konsumpcji przez klasę robotniczą i chłopów. Oznacza to, że wzrost przeciętnych realnych dochodów konsumpcyjnych ludności chłopskiej uzyskiwa­nych z gospodarki rolnej powinien odpowia­dać wzrostowi przeciętnych płac realnych”.Świadomość, że wieś pozostaje nadal w tyle pod względem poziomu życia, przebija również z materiałów IX Zjazdu: „Zgłoszone wnioski i propozycje akcentowały potrzebę podnoszenia poziomu warunków życia ludności wiejskiej skierowania większych środków na rozwój socjalno-bytowej struktury wsi”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.