W KONTEKŚCIE IDEOLOGICZNYM

Kategoria „robotnicy” lub „klasa robotnicza pojawia się najczęściej w kontekście ideologi­cznym, politycznym, natomiast w kontekście ekonomicznym częściej mówi się o „pracowni­kach przemysłu” (co raczej oznacza wszystkich zatrudnionych w przemyśle, a nie tylko praco­wników fizycznych).Częściej niż nazwy jednostkowych zawodow, lecz bardzo rzadko w porównaniu z kategorią „klasa robotnicza” lub „robotnicy , pojawia się określenie „pracownicy fizyczni”. Wynika to również, jak można przypuszczać, z przewagi kontekstu ideologiczno-politycznego, który wy­maga używania kategorii klasowych, a nie spo­łeczno-zawodowych.Jeśli przyjrzeć się zmianom w częstotliwości używania określeń „klasa robotnicza” i „robo­tnicy” w całym badanym okresie, nasuwają się dwie uwagi:  częstotliwość używania tych kategorii wy­kazuje, mimo wahań, tendencję spadkową; częstotliwość ta wzrasta na zjazdach, które odbywają się bezpośrednio po okresie (lub w trakcie) silnych napięć społecznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.