W DOBRYM TONIE

W roku 1973 dyskutowano przede wszystkim model konsumpcji. „Kultura” rozpoczęła dys­kusję pod hasłem Jak dzielić i jak spożywać? artykułami Andrzeja J. Lubowskiego i Zbig­niewa Lewandowicza. Lubowski bierze w obronę niepopularną wówczas ideę egalitaryz­mu. „Głoszenie idei egalitaryzmu — pisze — stało się, nie wiedzieć czemu, rzeczą wsty­dliwą. Że to niby kojarzy się z przysło­wiową «zupą z kotła». I że sprzeczne jest z nowoczesnym pojmowaniem sił napędowych rozwoju współczesnych społeczeństw. Ostatnio należy nawet do dobrego tonu krytykować egalitaryzm, obciążając go winą za niejedno zło, jakiego doświadczyła III Rzeczpospolita”.* Autor wskazuje na znaczenie społeczne fundu­szu spożycia zbiorowego, który niekoniecznie jest zasiłkiem dla leniów i obiboków, jak się niektórym wówczas wydawało, a przyczynia się do wyrównywania szans życiowych tych, któ­rych „dochody z pracy nie gwarantują zaspo­kojenia wielu istotnych potrzeb”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.