UPORZĄDKOWANIE STRUKTURY

W sprawozdaniu na III Zjazd znajdujemy taką oto dyrektywę: „Uporządko­wanie struktury płac i zapewnienie ich właści­wego związku ze słusznie ustalonymi norma­mi powinno w przyszłości wykluczyć możli­wość uzyskiwania zarobków nie opartych na wynikach pracy”.Odwołania do socjalistycznej zasady „każde­mu według jego pracy” znajdujemy również w dokumentach następnych zjazdów.Należy zwrócić uwagę na fakt, że zasada „każdemu według jego pracy”, pojmowana jako rodzaj równości, jest sprzeczna z innymi rodzajami równości (np. z równością rozumianą jako iden­tyczność). Zróżnicowania płacowe przy zasto­sowaniu zasady „każdemu według jego pracy” są nie tylko pożądane, ale konieczne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.