TRZECI PROBLEM

W tym samym roku Władysław Ratyński,polemizując z artykułem Z. Załuskiego Trzeci problem, pisze: „Zbigniew Załuski twierdzi, że istnieje u nas minimalna rozpiętość płac. A jak jest faktycznie? Do niedawna rozpiętość między najniższą i najwyższą płacą w przedsię­biorstwach przemysłowych kształtowała się w stosunku 1:20 i więcej. W wyniku tegorocz­nych zmian płacowych rozpiętość ta obniżona została jak 1:16. W innych krajach socjalisty­cznych (i nie tylko socjalistycznych) jest ona znacznie niższa. Na Węgrzech np. wynosi jak 1:9 i w zupełności wystarcza do odpowiedniego zróżnicowania siły bodźcowego oddziaływania płac. W jakim stopniu udział poszczególnych grup ludności pracującej w podziale funduszu płac jest nierówny, wystarczy przytoczyć, iż najmniej liczna, a najwyżej zarabiająca grupa otrzymuje czwartą jego część. Czyli 75% fun­duszu płac przypada na 92% ogółu zatrudnio­nych, a 8% zatrudnionych otrzymuje 25% fun­duszu płac”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.