TREŚĆ ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Po tym pierwszym powojennym okresie pro­blematyka egalitaryzmu jako idei równości na długo zniknęła z prac naukowych. Pojawiła się ponownie pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to odbyło się zarówno parę dyskusji prasowych, jak i podjęto badania socjologiczne na temat równości społecznej. Badania te dotyczyły głównie treści świadomości społecznej oraz opinii na temat zróżnicowań i rozpiętości spo­łecznych oraz dopuszczalnych zróżnicowań płacowych. Andrzej Malewski w wygłoszonym w 1958 roku referacie  przedstawił wyniki swoich badań nad postawami wobec rozpiętości placowych, egalitaryzmem, a także nad postu­latami dotyczącymi pożądanych cech ustroju społecznego. Ankietę przeprowadzono wśród pracowników warszawskich uspołecznionych zakładów pracy.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.