TEZA O PROCESACH RÓŻNICOWANIA

W miesięczniku „Wieś Współczesna” odbyła się w 1979 roku dyskusja na temat ; Społeczeń­stwo polskie a egalitaryzm. Sformułowana została teza o procesach różnicowania się spo­łeczeństwa polskiego w latach siedemdziesią­tych, którą Jan Malanowski wyraził następu­jąco:  „Obserwując zachodzące w naszym kraju procesy w zakresie dystrybucji dóbr ma­terialnych, stwierdzamy, że następuje polary­zacja bogactw na jednym biegunie i względna pauperyzacja na drugim biegunie. Do tego trzeba jeszcze dodać istnienie teorii antyegali- tarnych, pojawiających się głównie w publicystyce. Jest przy tym charakterystyczne, że w okresie dużych napięć zaczynają się toczyć dyskusje o równości”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.