TEMAT UBÓSTWA

Temat ubóstwa podjęła „Polityka” na no­wo w 1975 roku artykułem Stefana Ancerowicza Enklawy niedostatku, który był próbą bilansu więcej niż skromnego stanu posiadania opieki społecznej. W roku 1976 Jerzy Urban ponownie zabrał głos w „Polityce”, proponując zewidencjonować ubóstwo i zacząć likwidować jego źródła. Artykuł Urbana był dowodem, że przez cztery lata od poprzedniej jego publika­cji na ten sam temat nic się w istocie nie zmie­niło. Nadal nie było rozeznania nawet co do skali zjawiska, a efekty działań w sprawach indywidualnych okazały się nikłe. Jak zauwa­ża Urban, „cechą socjalizmu jest inżynieria społeczna na wielką skalę, wsparta na prze­świadczeniu, że od tego, jakie się tworzy powszechne warunki życia i masowe możli­wości osiągania sukcesu, zależy pomyślny los jednostki.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.