SZKOLNICTWO I DOSTĘP DO OŚWIATY

Również konstatacje dokonań, tj. realizacji którejś z zasad równości, są na podobnym poziomie ogólności. Oto np. opis wyrównywania szans dzieci chłopskich: „Władza ludowa w Pol­sce rodziła się w oparciu o sojusz robotników i chłopów, w jego imię przeprowadzaliśmy reformę rolną, otwieraliśmy milionom synów i córek chłopskich dostęp do fabryk, szkół, wszelkich form awansu społecznego”.Zupełnie inaczej natomiast jest ze szkolnic­twem i dostępem do oświaty. Postulaty rów­nościowe w tej dziedzinie odznaczają się pre­cyzją. Zaakceptowana idea równości — w sensie identyczności wykształcenia na szczeblu pod­stawowym — daje się wyrazić w sposób konkretny, i to zarówno na płaszczyźnie postu­latu, jak i opisu: „Podstawowym problemem oświaty i wychowania młodzieży jest stworzenie warunków zabezpieczających realizację po­wszechnego obowiązku nauczania w zakresie pełnej szkoły podstawowej”

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.