SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE

Nie było również opracowanej bardziej szczegółowo, racjonal­nej koncepcji przemian egalitarnych. Nadal zresztą, jak się wydaje, nie wiadomo do końca, w czym egalitaryzm powinien się przejawiać co jeszcze jest egalitaryzmem, a co już nim nie jest. Wiążą się z tym trudności określenia zoperacjonalizowanych, długofalowych celów społeczeństwa socjalistycznego. W rezultacie ciągle nie można stworzyć perspektywicznego planu przemian społecznych w naszym kraju. Mimo wielu wysiłków wciąż brakuje pomostu między rzeczywistością, w której polityka spo­łeczna ma rozwiązywać bieżące konflikty, a ideą społeczeństwa przyszłości.W rozważaniach nad równością społeczną do­tyczących funkcjonowania jakiejś zasady ega­litarnej kwestia ta rozpatrywana jest z trzech punktów widzenia:— wadliwego funkcjonowania zasady,— granic stosowalności zasady,— zmiany zasady.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.