SZCZEGÓLNE POSTULATY

W szczególności egalitaryzm postuluje:likwidację struktury klasowej jako podsta­wy wyzysku jednej klasy przez drugą; 2. po wtóre, dotyczy on usuwania przeciwieństwa między pracą fizyczną i umysłową; 3. postuluje likwidację nierówności społecznych wyrosłych na tle miejsca zamieszkania, tradycyjnie noszą­cych na gruncie marksizmu nazwę przeci­wieństw między wsią a miastem; 4. wyzwole­nie społeczne kobiety; 5. ustanowienie nowego typu stosunków między narodami, opartych na zasadzie internacjonalizmu”.Rozwinięcie tej koncepcji zawiera (chrono­logicznie wcześniejsza) wypowiedź Jana Mala­nowskiego w dyskusji w „Miesięczniku Literackim”. Czytamy tam: „Co oznacza socja­listyczny egalitaryzm? Oznacza on na pewno równość ludzi, ale równość jaką? Są pewne elementarne wymogi równości społecznej. Do nich należy na przykład równość wobec prawa […].

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.