SZCZEBLE DRABINY SPOŁECZNEJ

Na dol­nych szczeblach drabiny społecznej będziemy silnie odczuwać nasze upośledzenie i głosić ha­sła równości. Jeśli znajdziemy się u góry, bę­dziemy czerpać zadowolenie z różnicy dzielącej nas od «pospólstwa», dowodzić zasadności po­działów społecznych i głosić zalety nierówno­ści. […] Najpotężniejszym bodźcem, pobudzają­cym ludzi do działania nie tylko doraźnego, ale i na dłuższą imetę, jest motyw zdobycia wyższego statusu społecznego […]. Jest to dążenie do równości w sytuacji poniżenia i dą­żenie do wyróżnienia, gdy równość już jest uzyskana. A więc ten model społeczny jest lep­szy, który zapewnia większą ruchliwość spo­łeczną pionową, większą możliwość awansu społecznego”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.