SZANSE OŚWIATOWE

Jednocześnie obserwujemy niekorzystne z punktu widzenia szans oświatowych poszczegól­nych środowisk społecznych przesunięcia w strukturze pochodzenia społecznego młodzieży na poszczególnych szczeblach kształcenia. W la­tach siedemdziesiątych ograniczenie dostępu do wykształcenia ponadpodstawowego najbar­dziej odczuła młodzież chłopska. Jak pisze Mikołaj Kozakiewicz, „na przestrzeni lat 1970—77 udział młodzieży chłopskiej zmalał z 14,6% do 9,2% w liceach ogólnokształcących <czyli o jedną trzecią), zaś w technikach zawo­dowych z 21,3% do 18,2% (czyli o 1/6). Na studiach wyższych (dziennych) ten spadek był wręcz drastyczny, gdyż w 1977 r. na pierwszym roku było tylko 8,7% dzieci rolników wobec 15,5% w roku 1970 (spadek o 1/2!). Nie da się tego zjawiska w żaden sposób wytłumaczyć kurczeniem się warstwy chłopskiej”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.