STOSUNEK DO PRACY

Nie można jednak sądzić, że to stosunek do pracy jest kryterium wyróżniania mas pra­cujących. Inne fragmenty tekstów temu przeczą, poza tym społeczeństwo obejmowałoby wówczas „byłe masy pracujące”, tj. emerytów, oraz masy tak ewidentnie nie pracujące, jak np. studenci. Czasami tekst sugeruje, że „masy pracujące” to coś istniejącego „obok” klasy robotniczej. Inteligencja bywa „inteligencją pracującą” i wtedy wydaje się należeć do „mas pracują­cych”, bywa też jednak przeciwstawiana „ma­som pracującym” jako grupa społeczna o zde­cydowanej odrębności.Jak doszukać się w tej sytuacji znaczenia społecznego kategorii politycznych? Sądzę, ze jedynie możliwą drogą jest analiza tych kate­gorii poprzez otaczający je kontekst i wyzna­czenie obszaru, w jakim zawierają się wystę­pujące w tekście ich znaczenia.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.