STOSOWANIE PREFERENCJI

Stosowanie tych preferencji, a więc realizacja jednego z rodzajów równości, przyczyniło się do relatyw­nego pozbawienia młodzieży z innych środowisk społecznych równego uczestnictwa w dostępie do wyższego wykształcenia. Poczucie relatyw­nej deprywacji było niezwykle silne i przy­czyniło się w jakimś stopniu do wzrostu na­pięć społecznych. W takiej sytuacji uznano po­trzebę modyfikacji polityki społecznej w tej dziedzinie, co uchwała VI Zjazdu formułuje następująco: „Należy usprawnić system rekru­tacji do szkół różnego typu oraz usprawnić sys­tem przyjęć na studia, tak aby zwiększyć udział młodzieży robotniczo-chłopskiej przy równoczesnym zapewnieniu miejsc w uczel­niach dla najzdolniejszych kandydatów ze wszystkich środowisk”

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.