STOPNIOWE WYRÓWNYWANIE WARUNKÓW

Także — jako obywatela, wywierającego istotny wpływ na bieg ogólnych spraw społe­czeństwa; jako człowieka wielostronnych zain­teresowań, chłonącego wartości kultury i zdol­nego ją dalej rozwijać. Taki, nadzwyczaj ambitny cel zakłada równanie nie w dół, ale w górę, poprzez rozwój produkcji i twórczości duchowej. Zakłada więc ciągły wzrost sił wytwórczych społeczeństwa — zaś stopniowe wyrównywanie warunków życia klas i warstw społecznych stanowi zarówno rezultat material­nego rozwoju, jak też i jego bodziec”.Juliusz Wacławek polemizując z artykułem Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego Zupa z kotła pisze: „Jeśli marksiści występowali przeciwko prywatnej własności środków pro­dukcji, to dlatego, że prowadzi ona do prze­pastnego materialnego zróżnicowania społe­czeństwa, a w konsekwencji, na etapie rozwiniętego kapitalizmu — do antagonistycz^ nych konfliktów klasowych i hamowania rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.