STADIUM ZJAWISKA

Beneficja bowiem ziwiązane są z miejscem w układzie, a nie z wartością pracy czy kwalifikacji, co rodzi uległość ‚wobec tegoż układu, często sprzeczne­go z interesem ogólnospołecznym. Autor pro­ponuje zamienić wartości rzeczowe na wartości pieniężne, sądząc, że ilepsze jest większe zróż­nicowanie płacowe niż niejawny, obrosły sie­cią domysłów system przywilejów.Kontynuacją tematu przywilejów w „No­wych Drogach” jest artykuł Mieczysława Mi­chalika O postawie moralnej komunisty, w którym autor stwierdza, że „zagrożeniem dla komunisty sprawującego władzę jest także możliwość sięgania po nie przysługujące mu przywileje”.Studium zjawiska przywilejów pióra Krystyny Daszkiewicz zamieściły też „Nowe Drogi” z października 1979 roku.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.