SPORY I WĄTPLIWOŚCI

Jak dalece budziła ona spory i wątpli­wości, świadczą wypowiedzi Lenina z 1919 roku, w których usprawiedliwia on radziecką politykę płacową: „Dążąc do wprowadzenia równego wynagrodzenia za wszelką pracę i do pełnego komunizmu, Władza Radziecka nie może stawiać sobie zadania niezwłocznego urzeczywistnienia tej równości w chwili obecnej, kiedy czynione są dopiero pierwsze kroki do przejścia od kapi­talizmu do komunizmu. Dlatego konieczne jest pozostawienie na pewien czas wyższego wyna­grodzenia dla specjalistów, aby mogli oni pra­cować nie gorzej, lecz lepiej niż przedtem”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.