SPOŁECZNY WPŁYW SUKCESU

Zdaniem jego „społeczny wpływ sukcesu na tych odcinkach na kształtowanie się ogólnej atmosfery w kra­ju, owej «atmosfery sukcesu» czy «zdrowia społecznego», jest i może być równie ważny, a nawet niekiedy ważniejszy niż wpływ suk­cesów osiągniętych na gruncie materialnym. Kształtują one bowiem w ogromnej mierze prestiż narodowy, stają się — odpowiednio podawane społeczeństwu przez prasę i propa­gandę — źródłem dumy i zadowolenia z siebie dla całego społeczeństwa”. Osobliwość tego poglądu polega na przekonaniu, że rozwar­stwianie indywidualnych możliwości material­nych nie wpłynie na uczestnictwo w kulturze dostęp do oświaty, że np. szanse startu ży­ciowego młodzieży zależą jedynie od ilości miejsc na wyższych uczelniach.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.