SPOŁECZNY PUNKT WIDZENIA

Ale powiedziano również:  zastosujmy elementy egalitaryzmu we wtórnym podziale dochodu narodowego. […]. I tutaj albo wyższa opłata za wczasy, albo wyższa kaucja mieszkaniowa, albo wreszcie wyższy podatek, zanim zarabiający wyjdzie na rynek […] to jest też próba pogodzenia zróż­nicowania i egalitaryzmu. Ze społecznego pun­ktu widzenia jest to pożądane, jednak przeko­nano się, że ujemnie wpływa na sprawność, bo po to się zarabia, żeby mieć samochód, żeby mieć mieszkanie. W moim więc przekonaniu taka próba połączenia egalitaryzmu ze zróżni­cowaniami nie daje niestety, rozwiązania właś­ciwego. Jeżeli już powiedzieć, że potrzebne jest zróżnicowanie, to na tym odcinku trzeba je do­prowadzić do końca, aż do rynku włącznie”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.