SPOŁECZNE ZAPOMNIENIE

„Sklepy za żółtymi firankami” obsługiwały ściśle ogra­niczoną grupę ludzi, powiązaną z systemem władzy. Można w nich było nabyć towary tru­dno dostępne lub wręcz nieosiągalne w innych sklepach. Istnienie „żółtych firanek” było dowo­dem, że realizacja „sprawiedliwości dziejowej” może sama z siebie rodzić następne niespra­wiedliwości, jeżeli jest dokonywana poza kon­trolą społeczną. Sklepy te zlikwidowano wkrót­ce po podjęciu tej sprawy przez publicystykę.Następnie dyskusje nad egalitaryzmem ule­gły społecznemu zapomnieniu, bowiem perspe­ktywa podnoszenia stopy życiowej, otwarta po październiku, skutecznie odwróciła uwagę od proporcji podziału i innych zagadnień z egalitaryzmem związanych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.