ROZPIĘTOŚĆ PŁAC

Wzrastają jednakże rozpiętości płac nie tyl­ko między działami gospodarki narodowej, lecz także w każdym z działów. Jak stwierdza Wie­sław Krencik na przykładzie przemysłu maszy­nowego, występują tu trzy równoległe zjawis­ka: a) znaczny wzrost poziomu płac najniż­szych; b) jeszcze większy wzrost poziomu płac najwyższych; c) istotne zwiększenie rozpięto­ści płac w obrębie grup robotniczych. Autor podaje jako jeden z przykładów: „płace toka­rzy w grupie IX [zaszeregowania — E. K.] w ciągu sześciu lat (1970—1976) dla najniżej zara­biających wzrosły tylko o 1000 zł miesięcznie, a w grupie najwyżej zarabiających przesunęły się aż o 5000 zł miesięcznie.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.