RÓWNOŚĆ SZANS

Równością formalną stosowaną w okresie dyktatury proletariatu jest także równość szans, działająca podobnie jak w społeczeństwie burżuazyjnym, tj. sankcjonująca rzeczywiste nierówności. I tak np. dziecko moskiewskiego urzędnika i dziecko chłopskie mają równe szan­se w zdobyciu wykształcenia (tj. nie ma praw­nych ograniczeń w dostępie do szkół dla dzieci z różnych środowisk społecznych), jednakże w praktyce dziecko wiejskie będzie upośledzone zarówno w możliwości wyboru szkoły, jak i w możliwości zapewnienia sobie środków utrzy­mania w okresie nauki.Równość szans jako formalny rodzaj równo­ści występuje w oteresie dyktatury proleta­riatu również dlatego, że istnieje rynek, a co za tym idzie — wymiana pieniężna. Każdy ma równe szanse zaopatrywania się w potrzebne mu do życia artykuły, ale nie każdy ma środki pieniężne, które by to umożliwiały.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.