RÓWNOŚĆ STARTU

Problem równości startu życiowego nie zni­ka z materiałów następnych trzech zjazdów. I tak według VIII Zjazdu „jedną z najważniej­szych powinności partii jest stała troska o […] tworzenie równych warunków startu dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk”. IX Zjazd również podkreśla „potrzebę tworzenia warun­ków równego startu dla wszystkich dzieci oraz rozstrzygnięcia problemów związanych z upo­wszechnieniem oświaty na poziomie średnim”.W materiałach VI, VII, VIII i IX Zjazdu konsekwentnie podkreśla się konieczność za­pewniania godziwych warunków życiowych ta­kim kategoriom społecznym, jak emeryci i renciści, młode rodziny oraz rodziny niepełne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.