RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA W KOMUNIZMIE

Można jednak przyjąć’, że sprawiedliwość polegająca na odwróceniu relacji społecznych przyczynia się — w pierwszym okresie — do egalitaryzacji społeczeństwa, a przynajmniej zapoczątkowuje nadzieje grup poprzednio upośledzonych na zwiększenie ich szans i możliwości w życiu społecznym. Otwarte pozostaje pytanie, czy te równościowe trendy będą się samorzutnie roz­wijać, bez dodatkowych bodźców w rodzaju polityki społecznej stawiającej sobie za cel spo­łeczeństwo egalitarne. Realizacja faktycznej równości społecznej, której — jak Lenin dowodził — w okresie dyk­tatury proletariatu nie ma i być nie może, do­kona się w społeczeństwie komunistycznym.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.