RÓWNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ

Ale równość, o którą chodzi, to oczywiście nie abstrakcyjne zrównanie, lecz równość w sensie marksistowskim, powiązana z radykalną ideą wyzwalania pracy samej, oznaczającą dźwiga­nie się i przeobrażanie całego dotychczasowego społeczeństwa wokół nowych możliwości i no­wych potrzeb”.Zwolennicy tendencji egalitarnych podkre­ślają również, że są one zgodne z różnie pojmowaną sprawiedliwością społeczną, że pomagają w jej realizacji. Wiesław Mysłek ujmuje tę sprawę następująco: „Na pewno hasło egalitaryzmu może funkcjonować jako istotny stymulator polityki społecznej, jako czynnik określający niezbędne minimum egzy­stencji, jako program zabezpieczenia funduszu spożycia zbiorowego, jako idea umożliwiania wszystkim obywatelom równości szans startu, wreszcie jako hamulec nadmiernych i nieuza­sadnionych zróżnicowań w podziale dochodu narodowego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.