RODZAJE RÓWNOŚCI

Jeśli przyjąć możliwość wyodrębnienia czte­rech rodzajów równości społecznej (równość jako identyczność, równość jako ekwiwalen­tność, równość szans i równość warunków) oraz możliwość sprzeczności między tymi rodzajami równości w tym sensie, że realizacja jednej zasady utrudnia realizację drugiej bądź nawet jej zaprzecza, to należy określić, które z ro­dzajów równości bądź nierówności społecznej śą w materiałach zjazdowych świadomie przyj­mowane, a które świadomie odrzucane. Jak wspomniano wcześniej, najklarowniej interpre­towana jako jedna z zasad życia społecznego jest zasada równości dostępu (w sensie jego identyczności) do wykształcenia, w szczególności podstawowego.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.