REALIZACJA SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydaje się, że można leninowską koncepcję sprawiedliwości społecznej w okresie dyktatury proletariatu określić jako polegającą na dwóch rodzajach działań:    ,zamiana pozycji społecznej (tj. odwroceme społecznej optyki) — klasa bądź grupa,. która poprzednio była kontrolowana przez inną, teraz sama przejmuje wobec niej funkcje kontrolne, np. proletariat i kapitaliści, w pewnym stop­niu _ proletariat i urzędnicy, „biedni” i „bo­gaci”;   ..podniesienie pozycji — w wypadku społecznych, które nie miały poprzednio odpo­wiadającego im „bieguna”, np. podniesienie pozycji kobiet lub średniego i drobnego chłop­stwa  .Realizacja tak pojętej sprawiedliwości spo­łecznej napotykała przeszkody ze strony ekono­miki, która wymagała innych zasad (np. różni­cowania płac w zależności od wyników pracy lub uprzywilejowania specjalistów).

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.